bentaal

<div><b>bentaal</b> (kr <i>benthos</i> 'sügavus')</div><div><br></div><div>veekogu (ookeani, mere, järve, jõe) põhi organismide elukeskkonnana. See hõlmab veekogu põhjapinna, põhjasetete ülakihid ja põhjalähedase vee umbes 0,5 m kõrguseni.</div><div>Bentaal jagatakse meredes järgmisteks sügavusvöönditeks: <b>supralitoraal, eulitoraal </b>(ka<b> litoraal sensu stricto)</b>,<b> sublitoraal, pseudoabüssaal, batüaal, abüssaal</b>.</div><div>Järvedes eristatakse kahte sügavusvööndit: <b>litoraali</b> ja <b>profundaali</b>.</div><div>Jõgedes eristatakse <b>ripaali</b> ja <b>mediaali</b>.</div><div>Bentaalis elavad organismid moodustavad <b>bentose</b>.</div><div><br></div><div><i>ENE</i></div>
Kalale.ee KIK