bass

bass (inglise)

Kalanimi, millega ingliskeelses kalastusruumis nimetatakse paljusid erinevaid kalaliike, nii magevees kui ka meres elavaid. 
Sõna tuleneb vanast ingliskeelsest sõnast bars, mis on sünonüüm sõnale "perch”, mis eesti keeles tähendab ahvenat.

Meie tavapärase ahvenaga on erinevatel bassidel ühist niipalju, et kõik nad kuuluvad maailma suurimasse kalade seltsi ahvenalised (Perciformes), kuid sugukonna tasandil pole nad kõik enam tingimata ahvenlased (Percidae), vaid nt ka huntahvenlased, päikesekalalased, kiviahvenlased jm.
 
Seega pole bass ühe kindla kalaliigi, perekonna ja ka sugukonna nimetus, vaid esineb üsna erinevate kalaliikide ingliskeelsetes kalanimetustes, mistõttu bassi püüdmine tähendab maailma erinevaid paigus ka erinevate kalaliikide püüdmist: need on vöötahvenad, huntahvenad, forellahvenad jms. Et selgust saada, millisest kalaliigist mingis kontekstis just täpselt räägitakse, tuleb tavaliselt appi võtta kalade ladinakeelsed nimetused.

Suursuu forellahven (largemouth bass)


Allikad:
http://en.wikipedia.org/wiki/Bass_(fish)

Vaata lisaks:

Ahvenalised (Perciformes)
Kalale.ee KIK