akvakultuur (vesiviljelus)

akvakultuur, vesiviljelus (lad aqua + cultura´viljelus´),

veeorganismide kasvatus basseinides, sumpades, merelahtedes, tiikides vm, kus nende elutingimusi on võimalik mingil määral kontrollida. Nii kasvatatakse kalu, limuseid (nt austreid), vetikaid ja vähke. Vesiviljelusega on tegeldud juba alates I aastatuhandest ek Idamaadel.
Kalale.ee KIK