ahtertääv

Ahtertääv (holl achtersteven), kiilu jätkuna ahtri alaosas paiknev puit-, plast-, metall- vm konstruktsioon, millel ühinevad mõlema parda talastik, plaadistus, plangutus vms. Ehitus oleneb rooli ja sõukruvide paigutusest.
Kalale.ee KIK