Ihtüoloogia

Ihtüoloogia ehk kalateadus, zooloogia haru, mis uurib kalu, täpsemalt luukalu (Osteichthyes), kõhrkalu (Chondrichthyes) ja lõuatuid (Agnatha). Alaharudeks on kalade süstemaatika, fülogeneetika, anatoomia, füsioloogia, ökoloogia, biogeograafia jm. Kalaliike on teada umbes 33 700 (andmepank FishBase, 2018 seisuga) ja nad moodustaad umbes poole kõigist selgroogsetest. Ehkki enamus kaladest on juba avastatud ja kirjeldatud, tuvastatakse igal aastal 200-400 uut liiki. Valdkonna suuruse ja uurimise keerukuse tõttu on teadmistes kalade süstemaatika, ökoloogia jm kohta veel palju lahknevat ja ka selgusetut. Ihtüoloogia on tihedalt seotud merebioloogia ja limnoloogiaga.

Veebruar 2018

Vaata lisaks:

Limnoloogia
Ihtüopatoloogia
Ihtüoloogia ajalugu
Kalale.ee KIK