Lõhe pärimuses

Rannakaluritele on rohkem kui meetri pikkuseks kasvav, suure kehamassiga lhi väärtuslik püügikala:vetekuningas, veteperemees.
Kodavere regilaulus on lhet nimetatud rootsi lehmakeseks.
Rahvapärimus konstateerib, et nähtavale ilmuvad lhed ühes esimeste maasikatega - maasikalhed (Jelähtme).

Lhet nimetatakse ka regivärsilistes kalapüügilauludes:

Lhe lritas meressa,
kala li laksu kaldaassa
merevetta juueessa,
rannarohtu süieessa.
Mere vesi soolane,
ranna rohi rasvane,
mere vesi vtab vimu,
ranna rohi annab rammu.
Tooge mulle tursarauad,
andke mulle haugirauad,
ma lähen lhe lhkuma,
kala katki raiuma...
H II 15, 270/1 (54) < Jelähtme khk, Jägala k - H. Redlich (1890).

Tähelepanu äratab lähedase poeetilise kujundi lhe lritas kordumine seoses utilitaarse saagiendega: Kova tuulega saab palju lhesi, siis on lhe laulu aig (Viru-Nigula).

Eesti-Soome-Karjala alal levinud laulutüübis Kannel tehakse müütiline kannel lhe suure lualuusta,/ avi suure ambaluista,/ siia suure seljaluista (Jhvi).

Lhe kohta on räägitud samasugust seletusmuistendit nagu telise kristusekala - lesta - kohta: Lhekala saanud oma nime sellest, et Jeesus Kristus söönud pool ära ja pool visanud merre tagasi. Sellest päevast hakatu lhes nimetama seda kala. RKM II 207, 398 (42) < Rannu khk, Valguta k - V. Soo (1965).

Allikas:
Mall Hiiemäe. Kakskümmend kaks kala eesti rahvausundis

Vaata lisaks:

Lõhi ehk lõhe (Salmo salar)
Kalale.ee KIK