Kaunissaare veehoidla

Kaunissaare veehoidla

Harjumaal, Anija vallas, Kaunissaare küla lähedal asuv paisjärv. Mitteavalik veekogu
Järvest voolab läbi Jägala jgi; järve suubub Aavoja-Jägala kanal; järvest lähtub Krgimäe kraav

Veehoidla rajati 1980. aasta Kaunissaare misa krvale Jägala jele, millega kadus misasüdames asuv ajalooline jeületuskoht.
Kaunissaare veehoidla kuulub Tallinna joogiveehaardesse

Kaunissaare veehoidla. Foto: VA / delfi.ee

Veepeegel 29,9 ha, 2 saart 0,5 ha, pindala kokku 30,4 ha; kaldajoon 3960 m, keskmine sügavus 2,3 m, suurim sügavus 5 m
Valgala 830,7 km2
Maht 1603 tuh m3

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6575374 59°18'34" N
Y 577269 25°21'24" E

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
Suurtaimerikas järv
KKR kood:VEE2002440
Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK