Wart

Wart, p u n n


Iselaadsete (pinna)lantide rühm Storm’ilt. Storm kui kaubamärk on osa Rapala VMC-st: selleks, et Rapalat kui landibrändi mitte üle koormata loodi uus bränd ja selle all hakati tootma ning turustama lante, mis on klassikalistest Rapalatest erinevad. Storm teeb pehmekehalisi, poolpehmeid ning jäiku plastlante – kui need balsa-Rapalatega ühte potti panna, kaotaks Rapala tõesti oma algse tähenduse. Muide, nagu Rapalat, nii tehakse Stormigi osaliselt Pärnus.

Stormil on mitu erinevat Warti  (Mad Wart, Wiggle Wart, Mid Wart ja Sub Wart) ning Wart moodustab omaette alabrändi. Inglise keeles tähendab 'wart' plõnni, nässi ning eesti keeles võiks sobida tõlkenimeks punn, nagu paljud kalamehed seda lanti kutsuvadki. Mad Wart erineb Wiggle Wart´ist esmajoones suuruse poolest, on kõige kopsakam wart. On ka Original Mad Wart ja Original Wiggle Wart, millede sukelnokad pole läbipaistvad, vaid landikehaga samas värvingus.
   
Wiggle Wart ja Mid Wart

Mag Wart (lobistav punn) ja Wiggle Wart (vingerpunn) on üsna pika ning otsese sukeldusnokaga, mistõttu lähevad vedamisel suhteliselt sügavale. Mid Warti (keskpunni) sukeldusnokk on ristisem ja lant jääb vees kõrgemale, Sub Wart (allveepunn) on aga hoopis lühikese ja peaaegu täisnurkse sukeldusnokaga, mistõttu lant ujub kas veepinnal või kõige ülemises veekihis, maksimaalselt 30 cm sügavusel.

Sub Wart
Pinnalandina sobib Sub Wart ideaalselt kalastamiseks väga madalates paikades või rohustes paikades, kus on rohu kohal vaid paarkümmend sentimeetrit rohuvaba vett. Võimalikud on kaks erinevat vedamisviisi: kui hoida ridva otsa kõrgel ning nööri aeglaselt kerida, siis jääb lant vee pinnale ning tekitab ujumisjälje; kui aga suunata ridvaots allapoole ning kerida kiiremini, sukeldub lant mõnevõrra veepinna alla. Et landi asukoht on seejuures näha, saab lanti ka mängitada – peatada või järsult hüpitada, panna liikuma sik-sakiliselt – veepinnal oleva landi ründamine röövkala poolt on aga kalamehele eriti elamuslik.

Meie vetes on Sub Warti peamiseks „ohvriks“ ahvenad, ent konksu otsa sätivad ennast ka haugid. Landi reklaamtekstides ei jäeta ütlemata, et selle landi abil on võidetud kalastamisvõistlusi ning püütud ka rekordilisi kalu.
 
Lanti valmistatakse kolmes suuruses: 4cm/5g, 5cm/8g ja 7cm/18g.


 
Eesti kalameeste seas sai Sub Wart väga tuntuks 2007 ja 2008-ndal aastal, kui sellega hakati saama hauge madalatest merelahtedest. Kui Eestis landi varud 2008 aastal otsa said, ei jäänud kalamehed ootama, millal lanti juurde toodetakse ning seejärel poodi tuuakse, vaid tellisid iseseisvalt endile lante ei lähemalt ega kaugemalt kui USAst.

Paraku võetavat või ongi juba võetud haugipüügiks sobivaim 7 cm-ne punn tootmisest maha. (Teave 2011. aastast). Ju sel pole USAs õiget minekut.