Võistre järv (Võistvere järv)

Pindala: 9,6ha
Kaldajoone pikkus: 1465m
Keskmine sügavus: 2.00m
Maksimaalne sügavus: 6.00m
Veevahetus: 5 korda aastas
Veevahetuse skaala: tugev (> 4 kuni 10)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 58.4397222
Long: 25.59

Võistre järv, ka Võistvere järv

Viljandimaal, Saarepeedi vallas, Võistre küla lähedal asuv looduslik järv. Avalik veekogu
Järve läbib Uueveski oja (Kösti oja)

Pindala 9,6 ha, kaldajoon 1465 m, pikkus 600 m, laius 250 m, keskmine sügavus 2,7 m, suurim sügavus 6 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6478831 58°26'23" N 
592866 25°35'24" E 

Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond
Keskmise karedusega, kihistumata; kalgiveeline rohketoiteline
KKR kood: VEE2074200

Võistre järv

Järv paikneb Viljandist 8 km põhja pool Võistre asulas, suhteliselt sügavas ürgoru lõigus. tema absoluutne kõrgus on 96 m, pindala 11,1 ha, suurim sügavus 6 m (järve keskkohast veidi põhja pool). Idakaldal Tallinna-Viljandi maantee ääres on põllud ja hooned, läänekaldal asub niiske niit, mis edelanurgas läheb üle metsatukaks. Järve kaldavööde on peaaegu kõikjal pehme ja mudane, ka süva-ala on kaetud sapropeeliga. Lubjarikka muda on isegi kuni 6,5 m (K. Veber).

Järve läbib Uueveski oja, mille abil 1953. a. veetaset alandati ligi 1 m võrra. Ka selle, ehkki madalas järves, on väga tugev temperatuuri- ja hapnikukihistus.

Veetaimestik katab järves ulatusliku ala, liike on keskmiselt (20). 

Kohalike elanike andmeil esinevad järves ahven, latikas, haug, särg, linask ja luts. Kunagi olevat sisse lastud isegi forelli. Varem oli järves rohkesti ka jõevähki. Nende hävitamisele aitas kaasa järves elutsev ondatra. 

Võistre järve ümbrus on üks loodepoolsemaid veekonna leiukohti Eestis.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Esinevad särg, ahven, haug, latikas, linask, harvemini luts. /Õngitsemine. Tln., 2003

Järve loodekaldal paikneb ujumis- ja telkimiskoht.

Allikad:
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee