Viira järv

Viira järv

Põlvamaal, Põlva vallas, Himmaste ja Vanaküla külade lähedal asuv looduslik järv. Avalik veekogu
Järve läbib Kooskora oja.

Veepeegel 3,1 ha, kaldajoon 842 m, pikkus 370 m, laius 110 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6441114 58°4'21" N 
684436 27°7'35" E 

Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Pehme- ja tumedaveeline, atsidotroofne e mineraalmaa huumustoiteline
KKR kood: VEE2111600

Sanksaare järvest vaid paarsada meetrit põhja pool asuv Viira järv on kirde-edela suunas piklik järveke. Ta absoluutne kõrgus on 57,3 m, pindala 3,2 ha. Madalate kallastega metsajärv, mida kõikjalt piirab turbasamblaõõtsik. Kaldaservas leidub linaleokive. Kirdeotsa juures on pisike vettehüppetorn ja juurdepääsutee.

Lähtejärv,millest väljavoolav oja suubub Ahja jõkke.

Vesi on tumepruun. Kaladest võib esineda ainult ahven.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Esinevad haug, koger. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:  
Aare Mäemets.Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee