Vihula järv (Vihula paisjärv, Vihula veehoidla)

Vihula järv, ka Vihula paisjärv, Vihula veehoidla

Lääne-Virumaal, Vihula vallas, Tiigi ja Vihula külade lähedal asuv paisjärv. Avalik veekogu
Järvest voolab läbi Mustoja

Pindala 10,3 ha; kaldajoon 2535 m, suurim sügavus 3,7 m
Maht 350 tuh m3. Valgala 124 km2

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6602298 59°32'24" N 
623292 26°10'46" E 

Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
Kalgiveeline, rohketoiteline
KKR kood: VEE2088710

Särg, ahven, haug, harvemini forell. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Järve on asustatud karpkalu ning järvel viidud läbi võistlusi karpkalade püüdmises.

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee