Vihmjärv / Tarupedäjä järv (Tarupedaja järv, Võidujärv, Kolski järv)

Vihmjärv / Tarupedäjä järv, ka Tarupedaja järv, Võidujärv, Kolski järv

Valgamaal, Karula vallas, Rebasemõisa küla lähedal asuv looduslik järv. Avalik veekogu

Keskpunkti koordinaadid:

  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6398584  57°42'18" N 
646321  26°27'16" E 

Pindala 2,4 ha, pikkus 225 m, laius 170 m, kaldajoone pikkus 613 m

Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond

Keskmise karedusega, kihistumata; kalgiveeline, segatoiteline

Registri kood VEE2136100

Kolski järv. Foto: Kristina Under/kirjatsuravol2.wordpress.com
Lüllemäelt 7 km kagu pool olev ida-lääne suunas piklik järv; pindala 2,4 ha, sügavus 4,7 m (sellest vett 4 m). Kaldad on kõrged, eriti põhjaküljes, kus leidub põldu, mujal ümbritseb järve mets. veepeeglit piirab kitsas sooriba. Ainult idaotsas ja põhjakaldal esineb kõvemat perve. Põhja katab must jütja. 

Järv toitub põhja- ja kaldaallikatest, aga lõuna poolt tulevatest metsakraavidest. Väljavool Kuigli järve. Vesi on kihistumata, rohekaspruuni tooniga kollane, keskmiselt läbipaistev (2 m) ja põhja lähedal väga külm. Taimestik oli 1974. a. nii hulgalt kui ka liikide arvult (19) keskmine. Zooplanktonit on järves üsna rohkesti. kaldavöötmes võib näha massiliselt kalamaime. kalastik koosneb linaskist, kogrest, ahvenast, haugist ja särjest. Järvel võib näha ondatra tegutsemise jälgi.

Järve tähtsus seisneb kalastamise ja suplemise võimaldamises ning maastiku kaunistamises.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Ahven haug, särg, linask, koger, latikas. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/