Vetiku allikad (Vanajärve allikad)

Vetiku allikad ehk  V a n a j ä r v e  a l l i k a d,

rühm allikaid, mis asub Lääne-Virumaal Vinni vallas.
Allikad asuvad orus, moodustades paisjärve, mida kutsutakse Vanajärveks, ja oja.
Allikate summaarne vooluhulk on veerohkel ajal mitusada liitrit sekundis.
Vanajärve ääres pesitseb arvukalt linde. Allikad on võetud kaitse alla.
Vikipeedia