Verevi järv (Elva järv, Elva Suurjärv)

Verevi järv, ka Elva järv, Elva Suurjärv 

Tartumaa, Elva linnas ning Konguta valla Metsalaane küla juures asuv looduslik järv. Avalik veekogu
Järve suubub Käo oja. Järvest lähtub Kavilda jõgi.

Veepeegel 11,7 ha, kaldajoon 2760 m, pikkus 950 m, laius 320 m, keskmine sügavus 3,6 m, suurim sügavus 11 m
Valgala 1,1 km2
Veevahetus: 1 kord aastas

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6457209 58°13'58" N 
641190 26°24'14" E 

Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Keskmise karedusega, kihistunud; liigtoiteline
KKR kood: VEE2093200

Järv asub keeruka reljeefiga Elva orundis ning on põhja–lõuna suunas pikliku kujuga.
Taimestik on järves liigirohke: esineb üle 25 liigi makrofüüte.
Kaladest domineerib särg, vähem leidub ahvenat, roosärge, haugi, latikat, linaskit, kokre jt.
Järve linnapoolsel küljel asub heakorrastatud supelrand. /wikipedia/

Verevi järv. Foto: Ilver Kokk / http://nagi.ee/photos/ilver/18193781

Elva linna külje all paikneva looduslikult ilusa järve kalanduslik olukord on viimase aastakümne jooksul halvenenud. Särg, ahven, haug, harvemini saadakse latikat, linaskit, roosärge, kokre. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Verevi järve seisundist ja uurimisest loe intervjuud Ingmar Ottiga "Järvega ei saa nalja teha". Eesti Loodus 2007/3; veebiversioon
http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/artikkel1855_1840.html

Allikad:
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee