Veesi järv (Plaani Valgejärv, Veesjärv)

Veesi järv, ka Plaani Valgejärv, Veesjärv

Võrumaal, Haanja vallas, Plaani ja Vaalimäe külade lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu 
Järvest lähtub Vorstioja

Veepeegel 2,2 ha, kaldajoon 1564 m, pikkus 210 m, laius 130 m
  
Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6395534 57°39'50" N 
684050 27°5'4" E

Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond 
KKR kood: VEE2152400

Allikad: 
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee