Vee võõrliikide käsiraamat

Vee võõrliikide käsiraamat

Raamat valmis 2011. a Keskkonnaministeeriumi ja Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi koostöös: koostajateks on Keskkonnaministeeriumi nõunik Liina Eek ja Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi vanemteadurid Henn Ojaveer ning Jonne Kotta.
Tallinn 2011, 66 lk 

Lisaks vee võõrliikide tutvustamisele jagatakse raamatus ka praktilisi juhiseid, kuidas võõrliikidega käituda ja mida nende kasutamisel silmas pidada.

Liina Eek: „Raamatut võiks sirvida iga kalamees ja lemmikloomapidaja, sest paljud kalameeste kasutatavad söödakalad ja ka lemmikloomad on võõrliigid ning nende süütu välimuse taga võib end peita võimalik oht meie oma loodusele. Neid ohte on võimalik enneteda või leevendada, kui teada mõningaid lihtsaid reegleid võõrliikidega ümberkäimisel.“ 

Raamatut on võimalik saada Keskkonnaministeeriumi infolaualt Keskkonnaministeeriumi fuajees, Narva mnt 7a

Raamatu veebivariant:
http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1169271/voorliigid+vees+veeb.pdf