Varstu järv (Varstu paisjärv)

Varstu järv, ka Varstu paisjärv

Võrumaal, Varstu vallas, Varstu alevikus asuv paisjärv. Mitteavalik veekogu
Järve läbib Raudsepa oja

Veepeegel 1,3 ha, kaldajoon 477 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6392808 57°38'56" N 
659344 26°40'8" E

Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond
KKR kood: VEE2137520

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee