Valgjärv (Rõuge Valgjärv, Jaanipeebu järv)

Pindala: 5,3ha
Kaldajoone pikkus: 1200m
Keskmine sügavus: 4.00m
Maksimaalne sügavus: 9.99m
Veevahetuse skaala: väga tugev (> 10)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 57.7236111
Long: 26.9308333

Valgjärv (Rõuge Valgjärv), ka Jaanipeebu järv

Võrumaal, Rõuge vallas,  Jaanipeedu ja Tiidu külade juures asuv looduslik järv. Avalik veekogu

Veepeegli pindala 5,3 ha, kaldajoon 1200 m, pikkus 375 m, laius 140 m, keskmine sügavus 44 m, suurim sügavus 12,3 m. 

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6401792 57°43'25" N 
674609 26°55'51" E 

Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Keskmise karedusega, kihistunud; kalgiveeline, rohketoiteline
KKR kood: VEE2140500

Rõuge Valgjärv. Foto: www.rauge.ee

Rõuge Valgjärv on loode-kagu suunas piklik järv, Rõuge alevikust umbes 0,5 km kagus. Järve pindala on 3,9 ha, suurim sügavus loodeosas kuni 12,6 m, millest puhast vett on umbes 11 m (keskmine sügavus 4,4 m). Edelapoolne kõrge metsane oruveer laskub järsult järveni, mujal on kaldad laugemad, kuid kõvad, kagu- ja loodeotsas isegi soised. Järve kaguotsa lähedal on ujumiskoht. Valgjärve kagusopist on 20. sajandi jooksul eraldunud pisike Perajärv. Põhi on enamasti mudane. Mudakiht on M. zur Mühleni arvates kuni 5,75 m paksune.

Peamiselt allikatest toituv järv. Loodeotsast lähtuv ojake voolab Rõuge Suurjärve. Järve vesi on kollakasrohelise värvusega ning keskmise läbipaistvusega (2,9-3,0 m) ja tugevasti kihistunud.

Taimestik hõivas 1972. a. võrdlemisi vähene, kuid liigirikas (koosnes 28 liigist). Zooplanktonis leidub järve-jämekoodikut. Ka järve põhjaloomastik sisaldab haruldusi.

Kalastik koosneb järgmistest liikidest: särg, ahven, haug, latikas, roosärg, luts, viidikas.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee

Vaata lisaks:

Rõuge järvestik