Valgejärv (Turvaste Valgejärv, Riisipere Valgejärv, Valgejärv)

Valgejärv (Turvaste Valgejärv), ka Riisipere Valgejärv, Valgjärv

Harjumaa ja Läänemaa piiril asuv looduslik järv: paikneb Harjumaa Nissi valla Siimika küla ja Läänemaa Risti valla Piirsalu küla lähedal. Avalik veekogu

Veepeegel 10,9 ha, saared 0,2 ha, pindala kokku 11,1 ha; kaldajoon 3851 m, suurim sügavus 1 m
Valgala 1 km2
Veevahetus 4 korda aastas

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6551841 59°6'18" N 
507268 24°7'36" E 

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
Rohketoiteline
KKR kood: VEE2029000

Turvaste valgejärv. Foto: http://pilt.delfi.ee/show_original/5800569/

Sõiduautoga suhteliselt raskesti ligipääsetav järv. Soostunud kallastega veekogus esinevad särg, ahven, linask, haug. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee