Väinjärv (Jussi Väinjärv, Jussi Veinjärv, Veinjärv)

Pindala: 5,8ha
Kaldajoone pikkus: 931m
Keskmine sügavus: 2.00m
Maksimaalne sügavus: 4.00m
Veevahetuse skaala: nõrk (> 0,5 kuni 2)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 59.3752778
Long: 25.7238889

Väinjärv, ka Jussi Väinjärv, Jussi Veinjärv, Veinjärv

Harjumaal, Kuusalu vallas, Koitjärve küla juures asuv avalik järv

Asub Aegviidust 12,5 km põhjakirde pool

Kuulub Jussi järvede rühma Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealal, Vaata artiklit: 1247

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6583188

59°22'31" N

Y

597996

25°43'26" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond

Pindala 5,8 ha, keskmine sügavus 2,6 m, suurim sügavus 4,2 m, pikkus 320 m, laius 270 m, kaldajoone pikkus 931 m

Keskmise karedusega kihistumata järv, kalgiveeline ning rohketoiteline

Registri kood VEE2007700

Jussi järvestikurühma põhjapoolseim järv, asukohaga vallseljakust idas. Jussi Väinjärv on järvestiku rühmas kõige madalam - 4,2 m (keskmine sügavus 2,6 m). Peale vallseljakupoolse kõrge ja metsase läänekalda on kallas mujal madal ja soostunud, kaetud heinamaa ja võsaga. Järve põhi on valdavalt mudane.

Endine umbjärv, mis taimestikkurikka, kuid siiski paadisõitu võimaldava kraavi abil on ühendatud kagu pool oleva Suurjärvega. 

Vesi on hästi segunev, kollakasroheline ja keskmise läbipaistvusega (2,9 m). Järv on võrdlemisi taimerikas, kuid erinevaid liike esineb vähe (13).

Kalastikus on esikohal särg ja ahven. Vähemal hulgal esineb haugi, kokre ja linaskit. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Pärimus: Jussi Väinjärve võitis omal ajal Lehtse parun Pruuna mõisnikult kaardimängus. Ta ehitas järvele vaiadel suvemaja, mis on pärast Teist maailmasõda hävinud.

Ahven, särg, haug, koger, harvemini linask. /Õngitsemine. Tln 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Jussi järved