Väiku-Keema järv (Väike-Keema järv)

Väiku-Keema järv, ka Väike-Keema järv

Võrumaal, Sõmerpalu vallas, Keema küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu
Järve läbib Maru oja

Veepeegel 0,3 ha, kaldajoon 242 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6412614 57°49'36" N 
658633 26°40'13" E

Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond
KKR kood: VEE2137320

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee