Väikene Saarjärv (Väike Saarjärv)

Pindala: 4,6ha
Kaldajoone pikkus: 1224m
Maksimaalne sügavus: 6.00m
Veevahetuse skaala: väga nõrk (< 0,5)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 57.7275
Long: 26.5138889

Väikene Saarjärv, ka Väike Saarjärv

Võrumaal, Antsla vallas,  Ähijärve küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Pindala 4,6 ha, kaldajoon 1224 m, pikkus 435 m, laius 220 mm suurim sügavus 6,1 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6401265 57°43'41" N 
649727 26°30'48" E 

Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond
Pehme- ja tumedaveeline, huumustoiteline
KKR kood: VEE2134600