Väikene Palojärv (Ihamaru Kogrejärv, Väike Palujärv)

Väikene Palojärv, ka Ihamaru Kogrejärv, Väike Palujärv, Väike Palojärv

Põlvamaal, Kõlleste vallas, Ihamaru küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekoguJärve suubub Ulpesoo peakraav.

Veepeegel 1,9 ha, kaldajoon 634 m, pikkus 250 m, laius 100 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6441476 58°4'52" N 
671003 26°53'57" E 

Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
KKR kood: VEE2110000

Ihamaru Palojärvest edela pool asub Väike Palojärv ehk Kogrejärv (pindala 2,4 ha). Vesi on pruun. Kaladest esinevad koger ja ahven. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Esineb koger. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee