Väikejärv (Parika Väikejärv)

Pindala: 4,7ha
Kaldajoone pikkus: 971m

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 58.4913889
Long: 25.7566667

Viljandimaal, Suure-Jaani vallas, Kuhjavere küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6484820

58°29'29" N

Y

602480

25°45'27" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond

Pindala 4,7 ha, pikkus 370 m, laius 290 m, kaldajoone pikkus 971 m

Registri kood VEE2075000

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/