Väikejärv (Karinu Väikejärv)

Väikejärv (Karinu Väikejärv)

Järvamaal, Järva-Jaani vallas, Karinu küla juures asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Veepeegel 2,4 ha, saared 0,2 ha, kokku pindala 2,6 ha, kaldajoon 951 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Minut, kraad, sekund 
6546291  59°2'26"N 
612164 25°57'15"E 

Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
KKR kood: VEE2054850

Karinu järved. Ahven, haug, särg, linask. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad: