Väikejärv (Kaisma Väikejärv)

Pindala: 5,1ha
Kaldajoone pikkus: 1001m

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 58.6758333
Long: 24.6647222

Väikejärv (Kaisma Väikejärv)

Pärnumaal, Vändra vallas, Metsavere küla juures asuv avalik järv
Järvest voolab läbi Enge jõgi

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6504204

58°40'33" N

Y

538564

24°39'53" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Matsalu alamvesikond

Järv on ühenduses Kaisma järvega (Kaisma Suurjärvega).

Pindala 5,1 ha, kaldajoone pikkus 1 001 m

Registri kood VEE2056100

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/