Väike Loosalu järv

Väike Loosalu järv

Raplamaal, Kaiu vallas, Vana-Kaiu küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu
Asub Loosalu järvest 200 m loode pool

Veepeegel 3,3 ha, saared 0,1 ha, pindala kokku 3,4 ha; kaldajoon 1563 m, pikkus 350 m, laius 200 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6533827 58°56'20" N 
561876 25°4'29" E 

Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond
Pehme- ja tumedaveeline, rabade huumustoiteline
KKR kood: VEE2048710

Väike Loosalu järv. Foto: cesaria

Allikad:
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee

Vaata lisaks:

Loosalu järv (Venepele järv, Venetpõlve järv, Kaiujärv, Kallejärv)