Väike Karujärv (Nõo Väike Karujärv)

Pindala: 8,9ha
Kaldajoone pikkus: 1255m

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 58.2672222
Long: 26.5858333

Väike Karujärv, ka Nõo Väike Karujärv

Tartumaal, Nõo vallas, Kolga ja Unipiha külade lähedal asuv looduslik järv. Avalik veekogu
Järvest voolab läbi Nõo oja

Pindala 8,9 ha, kaldajoon 1255 m, pikkus 480 m, laius 200 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6461436 58°16'2" N 
651738 26°35'9" E 

Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
KKR kood: VEE2093600

Tartu maakonnas, Nõo alevikust veidi üle 1 km ida pool asuvad Suur ja Väike Karujärv (Väike Karujärv on Suurest Karujärvest paarsada meetrit kagus). Väikese Karujärve pindala on 7,3 ha. Järv sarnaneb paljus Suure Karujärvega, millest ta asub vaid 0,1 m kõrgemal ja millega teda ühendab Kahejärve oja.

Läbivool on nõrk. Väikese Karujärve vesi on Suure Karujärve veest märksa vähem läbipaistev.

Järve kalastik on samasugune nagu Suures Karujärves, kuid latikat olevat paremate kudemistingimuste tõttu rohkem.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Särg, ahven, latikas, haug, kiisk, linask, angerjas. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee

Vaata lisaks:

Suur Karujärv (Nõo Karujärv)