Väike-Juusa järv (Olep-Juusa järv, Otepää Juusa järv, II Juusa järv)

Väike-Juusa järv, ka Olep-Juusa järv, Otepää Juusa järv, II Juusa järv

Valgamaal, Otepää vallas, Otepää küla lähedal asuv looduslik järv. Avalik veekogu

Keskpunkti koordinaadid:

  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6438127  58°3'33" N 
648579  26°31'2" E 

Pindala 3,1 ha, pikkus 250 m, laius 150 m, kaldajoone pikkus 720 m, suurim sügavus 6,2 m

Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Kalgiveeline, rohketoiteline

Registri kood VEE2104100

Pilt:Väike-juusa.JPG

Väike-Juusa järv. Foto: avalik omand

Ida-lääne suunas ovaalne järv Otepäät 0,8 km ida pool. Järve pindala on 3 ha, suurim sügavus umbes 4,5 m. Sügavaim koht on idakalda läheduses. Järve ümbritseb kultuurmaastik metsatukkade ja põldudega. Põhjakallas on kõva ja kõrge, lääneots õõtsikuline. Mudakihi paksu on üle 6 m. Läbivool on nõrk.

Järsu kaldaprofiili tõttu on taimestikku järves vähe. Järv on võrdlemisi kalarikas. Kõige ohtramalt leidub latikat ja ahvenat, esinevad särg, haug, kiisk, koger, roosärg, linask ja mudamaim. Alles hiljuti oli järv vähirikas.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Esinevad särg, ahven, haug, koger, linask, roosärg, latikas. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/