Umbjärv (Rõhu Umbjärv, Rehujärv)

Pindala: 6,3ha
Kaldajoone pikkus: 936m
Maksimaalne sügavus: 2.00m
Veevahetuse skaala: nõrk (> 0,5 kuni 2)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 58.9244444
Long: 26.0977778

Umbjärv (Rõhu Umbjärv), ka Rehujärv

Järvamaal, Koeru vallas, Ervita küla lähedal asuv looduslik järv. Avalik veekogu

Pindala 6,3 ha, kaldajoon 936 m, pikkus 350 m, laius 290 m, suurim sügavus 2 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6533603 58°55'28" N 
620819 26°5'52" E 

Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
KKR kood: VEE2050400

Rõhu Umbjärv. Foto: www.nahkanuia.net

Harrastuskalamehele teisejärguline rabajärv Väinjärvest ca 2 km lõuna suunas. Haug, ahven, koger. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad: