Umbjärv (Muti Umbjärv, Väike Mutijärv)

Umbjärv (Muti Umbjärv), ka Väike Mutijärv

Tarvastu vallas, Muksi küla juures asuv avalik järv

Pindala 1,7 ha, pikkus 210 m, laius 100 m, kaldajoone pikkus 535 m

Keskpunkti koordinaadid:

  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6446292 58°8'47" N 
598922  25°40'47" E 

Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond

Pehme- ja heledaveeline, rohketoiteline

Registri kood VEE2098300

Muti Umbjärv. Foto: U.Timm/loodus.keskkonnainfo.ee

Viljandi maakonnas, Sakala kõrgustiku keskosas vanas lamendunud veerudega orus asuva Vidva jõe ülemjooksul asub Mäeküla järv ja sellest põhja pool keeruka reljeefiga künklikus moreenmaastikus kaks väikest Muti järve.

Muti järv asub Tuhalaanest 2,5 km lõunakagu pool. Muti järvest vahetult lõuna pool oleva Muti Umbjärve pindala on 1,6 ha. Selle ovaalse järvekese sügavus on kohalike elanike teatel 30 m, tegelikult saadi 1966. a. järve sügavuseks vaid 6,3 m. Ümbruses on endised põllud, millel praegu kasvab männik. Kaldad on madalamad järve lõunaotsas, mida piirab rabamännik, idakalda moodustab kõrge liivane küngas, mille kohal leidub kõva perve linaleokividega. Mujalt ümbritseb järve turbasamblaõõtsik, millel kasvab ka jõhvikas. Põhja katab pruunikas jütja.

Umbjärv. Järve vesi on rohekaskollakane, läbipaistvus keskmine (1,8 m). Taimestik oli 1966. a. vaene, ka liike vaevalt keskmiselt (15).
Tähtis peamiselt puhkekohana ja maastikuelemendina.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Särg, ahven, haug. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/