Tulijärv (Tulejärv) [Endla järvestik]

Tulijärv, ka Tulejärv

Jõgevamaal, Jõgeva vallas, Tooma küla lähedal asuv looduslik järv. Avalik veekogu

Keskpunkti koordinaadid:

  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6528940  58°52'49" N
628687  26°13'54" E 

Pindala 1,1 ha, pikkus 270 m, laius 120 m, kaldajoone pikkus 589 m

Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pehme- ja tumedaveeline, segatoiteline

Registri kood VEE2052400

Pedjast 8,5 km loodes, Endla järvest 2 km kirdes Linnusaare rabas asuv väikejärv (1,9 ha), millest lähtub Endlasse voolav Mustjõgi. Tulijärve tuleb kirdest kraav, mis kogub soovett laialt alalt. Järv on madal, samuti on madalad tema kinnikasvanud kaldad.

Kohalike elanike arvates on järv saanud alguse raba põlemisest. Rabasse põlenud augu täitnud hiljem vesi. Siiski näib, et tegemist on Suur-Endla jäänukjärvega.

Väärtuslik vaid maastikuelemendina.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/
 

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Endla järvestik