Tornijärv (Torni järv, Tornjärv, Lükardi järv)

Tornijärv, ka Torni järv, Tornjärv, Lükardi järv

Valgamaal, Otepää vallas, Kääriku küla lähedal asuv looduslik järv. Avalik veekogu

Järvest voolab läbi Arula oja

Keskpunkti koordinaadid:

  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6432968  58°0'55" N 
641412  26°23'34" E 

Pindala 13,3 ha, pikkus 700 m, laius 290 m, kaldajoone pikkus 1765 m, keskmine sügavus 4,3 m, suurim sügavus 15,2 m

Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond

Keskmise karedusega, kihistunud; kalgiveeline, rohketoiteline 

Registri kood VEE2105700

"Õhtune Torni järv". Eduard Maaser. Akvarell, 1967.a, 38x49 cm
Põhja-lõuna suunas piklik järv, Otepäält 7,5 km edelas. Ta pindala on 13,3 ha, sügavus 15,2 m (keskmine sügavus 4,3 m). Järve kaldal on metsa ja põllumaid, otste kohal niidud. Kaldad on lausad, vaheldumisi liivased, kruusased või mudased, kagus ja kirdes järsud, otstes lamedad. Põhi on kalda lähedal liivane, paiguti kivine, sügavamal mudane.

Läbivoolujärv. Vesi on kollane, keskmise läbipaistvusega (2,6 m), tugevasti kihistunud. Taimestik keskmise liigirikkusega (19). Esineb suvine vee õitsemine. Zooplanktonit on keskmiselt, nende hulgas ka haruldasi aerjalalisi.

Kalastikus on tähtsal kohal särg ja ahven, leidub latikat, haugi, kiiska, roosärge, linaskit ja mudamaimu (vähesel määral esinevat ka koha, lutsu, kokre, angerjat ja isegi ojasilmu). Kunagi oli hea vähijärv.

Kaunis Torni järv pakub võimalusi puhkekohana ja kalastamiseks
. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalameeste poolt suhteliselt vähekülastatav veekogu, kaldal asuvad mitmete prominentide suvilad. Kaladest esinevad särg, ahven, roosärg, haug, linask, latikas, koger. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Hotmedia.ee