Tollari järv (Käärikjärv)

Pindala: 5,7ha
Kaldajoone pikkus: 903m
Maksimaalne sügavus: 9.00m
Veevahetuse skaala: nõrk (> 0,5 kuni 2)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 57.7516667
Long: 26.3425

Tollari järv, ka Käärikjärv

Valgamaal, Karula vallas, Käärikmäe küla lähedal asuv looduslik järv. Avalik veekogu

Pindala 5,7 ha, kaldajoon 903 m, pikkus 310 m, laius 180 m, suurim sügavus 9,9 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6403566 57°45'7" N 
639456 26°20'33" E 

Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond
Keskmise karedusega, kihistunud; kalgiveeline, rohketoiteline
KKR kood: VEE2133600

Tollari järv. Foto: Tuderna

Lüllemäelt 1,5 km lääne pool, keset kultuurmaastikku olevas nõos asuv 4,5 ha suurune ja 10,5 m sügavune järv (keskmine sügavus ligi 3 m). Kaldad on osalt soostunud ja õõtsikuga ääristatud, osalt kõvemad. Põhjakaldal on liivane supluskoht.

Läbivool on nähtavasti nõrk. Tõenäoliselt on vesi kihistunud, roheka tooniga pruunikaskollane, võrdlemisi hästi läbipaistev (1,9-3,2 m). Põhjakihtides on suvel hapnikupuudus, talvel on see arvatavasti veelgi suurem.

Taimestik järves on rohke ja liigirikas (23 liiki); haruldusena leidus järves tömbilehist penikeelt. Põhjaloomastik on väga rikkalik ja mitmekesine, eriti kaldavöötmes. Selles esineb ka haruldane kaan Erpobdella nigricollis; 1961. a. oli massiliselt suuri järvekarpe.

Järve kalafaunasse kuuluvad ahven, särg, haug, linask ja mudamaim.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee