Toatse järv (Tuatse järv, Tantsu järv, Suur Toatse järv)

Toatse järv, ka Tuatse järv, Tantsu järv, Suur Toatse järv

Läänemaal, Nõva vallas, Peraküla küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Pindala  2,3 ha; kaldajoon 613 m, pikkus 230 m, laius 140 m, keskmine sügavus 0,6 m, suurim sügavus 0,8 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6563958 59°12'48" N 
478114 23°37'0" E 

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
Keskmise karedusega, kihistumata; kalgiveeline, segatoiteline
KKR kood: VEE2019200

Rannikul asuv umbjärv, Nõvalt 3,5 km lääneedela poole; suurvee ajal on ühenduses 50 m põhja pool oleva Väikese Toatse järvega. Ta pindala on 2,2 ha, suurim sügavus umbes 1 m, keskmine sügavus 0,6 m. 

Rabastunud kallastega metsajärv. Põhja katab sültjas rohekaspruun muda, mille kihi paksus on 1 m. Ainult põhjaotsas leidub veidi liivapõhja.

Vesi on punakaspruun, mudani läbipaistev (1 m), hästi segunev ja soojenev. Talvel jääb järv ummuksile.

Järve kõikjalt piiraval õõtsikul kasvab reliktset mõõkrohtu. Planktonit on vähe. Leidub üks haruldane vesikirbuline. Põhjaloomastikus esineb ka limuseid.

Kaladest on ainuvalitsev koger. Mõningail andmeil olevat ka haugi.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee