Tiksijärv (Kellamäe Keskmine järv)

Tiksijärv, ka Kellamäe Keskmine järv

Võrumaal, Rõuge vallas, Kellamäe küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu
Rabajärv Luhasoos (Kellamäe rabas)

Veepeegel 1,3 ha, kaldajoon 1490 m, pikkus 185 m, laius 105 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6392626 57°38'31" N
673707 26°54'33" E

Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond
KKR kood: VEE2151200

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee