Tamme järv (Tammejärv, Tammiku järv, Tammjärv)

Pindala: 4ha
Kaldajoone pikkus: 800m
Keskmine sügavus: 3.00m
Maksimaalne sügavus: 9.99m
Veevahetuse skaala: nõrk (> 0,5 kuni 2)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 58.3477778
Long: 26.9691667

Tamme järv, ka Tammejärv, Tammiku järv, Tammjärv

Tartumaal, Mäksa vallas, Sarakuste ja Tigase külade lähedal asuv looduslik järv. Avalik veekogu

Pindala 4 ha, kaldajoon 800 m, pikkus 340 m, laius 185 m, keskmine sügavus 3,6 m, suurim sügavus 10 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6471242 58°20'49" N 
673811 26°58'9" E 

Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Kalgiveeline, segatoiteline
KKR kood: VEE20584800

Vana-Kastrest 3,5 km idas asuv soojärv, 4,6 ha suurune ja umbes 10 m sügavune (keskmine sügavus 3,6 m). Sügavaim koht on järve keskosast veidi lõuna pool. Järv asub madalal orulammil, umbes 30 m üle merepinna, ja on pehmete õõtsikuliste kallastega. Veidi kõvem on läänekallas. Veetase on Luutsna jõe süvendamise tõttu alanenud; enne järve läbinud Luutsna jõgi voolab nüüd järvest mööda, kuigi ühendus on nende vahel olemas. Pärast veetaseme alandamist on juurdepääs veele raskeks muutunud.

Järv oli 1973. a. taimestikust väga rikas. Pärast veetaseme alanemist on järv hakanud kiiresti kinni kasvama.

Kalastik on võrdlemisi rohke - leidub ahvenat, särge, latikat ja haugi, võib-olla ka nurgu. 
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee