taksis

taksis,

loomorganismide (sh mikroobide ja ainuraksete) liikumine mingi välise ärriti suunas (positiivne taksis) või sellest eemale (negatiivne taksis) või pöördumine mõne osaga selle suunas (polariseeriv taksis).  
Looduses esineb arvukalt erinevaid taksiseid, neist levinumad on kemo- (keemiliselt toimiv aine), aero- (hapnik), geo- (raskusjõud), foto- (valgus), termo- (t°), galvano- (elekter) ja hügrotaksis (niiskus).  
Huvikalastamisel üritatakse kaladel kutsuda esile positiivset taksist landi või õngesööda suhtes. Positiivset taksist esile kutsuvaid mõjureid nimetatakse ka atraktantideks.