Tagajärv (Neeruti Tagajärv, Lusthoone järv, Teine järv)

Tagajärv (Neeruti Tagajärv), ka Lusthoone järv, Teine järv

Lääne-Virumaal, Kadrina vallas, Neeruti küla lähedal paiknev looduslik järv. Mitteavalik veekogu.
Järv on ühenduses Neeruti Eesjärvega.

Pindala 3,3 ha, kaldajoon 926 m, pikkus 430 m, laius 100 m, suurim sügavus 8,6 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6575818  59°18'11" N 
621021  26°7'28" E 

Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
Keskmise karedusega, kihistunud; kalgiveeline, rohketoiteline
KKR kood: VEE2012400

Neeruti Tagajärv. Foto: namstoop

Neeruti Tagajärv on Neeruti Kahejärve (Kaksjärve, Kaksikjärve) lõunapoolsem järv. Eesjärvega samasuunaline, kuid sellest märksa pikem. Ta pindala on 3,2 ha, suurim sügavus umbes 7 m, ülejäänud 1,5-2 m moodustas lendmuda; valdav osa järvest on 5-6 m sügavune. 

Tagajärv asub väga järskude, kuuse-segametsaga kaetud vallseljakute (läänes Tornimägi, idas Kanasoo mägi) vahel, mille suhteline kõrgus on 23 m. Väga järsult süveneb Tagajärves ka vesi. Kaldad on kõvemad kui Eesjärvel, eriti kirdes. Kirdekalda keskosas on vette ulatuv paadisild.

Endine umbjärv, mis kunagi mõisniku soovil ühendati kahe kraavi abil Eesjärvega, et saaks järvedel mootorpaadiga sõita. Järve vesi on rohekaskollane või kollakasroheline, keskmise läbipaistvusega (2,5-3,2 m), selgesti kihistunud. Talvine gaasire¾iim on arvatavasti ebarahuldav.

Taimeliikide arv oli 1962. a. keskmine (15 liiki). Bakteriplankton on järves keskmine. Põhjaloomastikku on vähe.

Kaladest leidub peamiselt kokre, olevat ka ahvenat, vähesel hulgal isegi linaskit ja haugi.

Ees- ja Tagajärve (ühise nimega Kahe- ehk Kaksikjärve) kohta on mitmeid muistendeid. Näiteks olevat järved tekkinud Kalevipoja hobuse neerudest, vallseljakud olevat Kalevipoja künnivaod, Kahejärve põhjas lebavat suur kirst varandusega jne.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Neeruti järved. Ahven, haug, särg, koger, harvemini linask. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee

Vaata lisaks:

Eesjärv (Neeruti Eesjärv, Eestjärv, Esimene järv, Karisööda järv)
Neeruti järved