Tagajärv (Hatiku Tagajärv, Hatike Edejärv, Hatiku järv, Hatiko järv)

Tagajärv (Hatiku Tagajärv)ka Hatike Edejärv, Hatiku järv, Hatiko järv

Põlvamaal, Põlva vallas, Aarna küla juures asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6442856

58°5'31" N

Y

675133

26°58'13" E

Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 1,8 ha, pikkus 140 m, laius 120 m, kaldajoone pikkus 510 m

Registri kood VEE2109500

Särg, haug, koger, linask. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/