Tõrise järv

Pindala: 4,9ha
Kaldajoone pikkus: 1410m

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 58.4616667
Long: 22.4672222

Tõrise järv

Saaremaal, Kaarma vallas, Tõrise küla lähedal asuv tehisjärv. Mitteavalik veekogu
Umbjärv, rekultiveeritud liivakarjäär

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6481180 58°27'42" N 
410559 22°28'2" E 

Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
KKR kood: VEE2071320

Tõrise järv. Foto: Ainar Õunapuu

Ahven, haug, särg. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad: