Tõhela järv

Tõhela järv

Pärnumaal, Tõstamaa vallas, Männikuste, Rammuka ning Tõhela külade juures asuv avalik järv
Järvest lähtub Paadrema jõgi

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6475603

58°25'14" N

Y

499625

23°59'36" E


Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond

Veepeegli pindala 317,6 ha, saarte pindala 1,6 ha, pindala kokku 319,2 ha, keskmine sügavus 1,3 m, suurim sügavus 1,5 m, pikkus 2840 m, laius 1 850 m, kaldajoone pikkus 12021 m,

Valgala pindala 21,7 km2, veevahetus 1 kord aastas

Keskmise karedusega kihistumata järv, suurtaimerikas

Registri kood VEE2073400

Tõhela järv. Foto: http://www.tohela.ee

 

Järv sügavneb läänekaldal järsult; seal on põhi mudane. Idaosas on Tõhela järv madal ja põhi on liivane. Ida- ja põhjakaldad on kaetud savika moreeniga, lääne- ja lõunakaldad on kaetud soosetedega. Vesi on rohekaskollane ja hästi läbipaistev. Tõhela järv sisaldab olulisi mudavarusid.

Tõhela järv oli 1946.–48. aastatel Vene sõjaväe õppepolügoon. Sellepärast on pommid ja mürsud veel praegugi järve põhjamudas.

Tõhela järve idakaldad on ligipääsetavad ja sobivad suplemiseks. /wikipedia.org/wiki/Tõhela_järv/

 

Pärimus Tõhela järvest:

Kohal, kus praegu on Tõhela järv, olnud kunagi soostunud mets. Selle ääres olnud üks talu. Kord läinud mets põlema. Talust tulnud välja peremehe vend ja hüüdnud: "Siidivennad, niidivennad, tulge appi, järi põleb!" Kuuljaid polnud ja nii põlenudki mets maha koos taluga. Kunagise metsa asemele tekkinud aga Tõhela järv. /http://www.folklore.ee/

Esinevad särg, roosärg, ahven, haug, latikas, linask, koger, kiisk. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/