Suurlaugas (Endla Suurlaugas, Endla raba laugas)

Suurlaugas (Endla Suurlaugas), ka Endla raba laugas

Jõgevamaal, Jõgeva vallas, Kärde küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Keskpunkti koordinaadid:

  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6525410  58°50'59" N
624622  26°9'33" E

Veepeegel 3,7 ha, 2 saart 0,1 ha, pindala kokku 3,8 ha; kaldajoone pikkus 831 m, pikkus 200 m, laius 150 m

Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pehme- ja tumedaveeline, rabade huumustoiteline

Registri kood VEE2052820


Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Endla järvestik