Suure-Jaani paisjärv

Pindala: 5,9ha
Kaldajoone pikkus: 1562m
Keskmine sügavus: 2.00m
Veevahetuse skaala: väga tugev (> 10)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 58.5333333
Long: 25.4697222

Suure-Jaani paisjärv

Viljandimaal, Suure-Jaani linnas asuv paisjärv. Avalik veekogu
Järvest voolab läbi Ängi oja
On ühenduses Nuutre-Kõpu paisjärvega

Suure-Jaani paisjärv

Pindala 5,9 ha, kaldajoon 1562 m, pikkus 608 m, laius 201 m, keskmine sügavus 2,4 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6489048 58°31'59" N 
585630 25°28'12" E 

Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond
Keskmise karedusega, kihistumata; suurtaimerikas
KKR kood: VEE2064700

Järve eest kannab hoolt kalastajate klubi "Suure-Jaani Säga" - järve on lastud latika, karpkala, koha ja haugi maime, järve on renoveeritud ning korraldatud igal aastal erinevaid kalastusvõistlusi, milledest tuntuim on traditsiooniline "Vastlaahven".

Suure-Jaani paisjärved. Ülemine e Kõpu järv ja Linnajärv. Esimeses esinevad särg, ahven haug, linask, teises ka latikas ja karp. /---/ Ahvenasaakides on domineerivaks väike kääbusahven, mida on järvedes palju. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:
Hotmedia.ee