Sutõsaarõ lump (Lalli tiik)

Sutõsaarõ lump, ka Lalli tiik

Võrumaal, Antsla vallas, Kikkaoja küla juures asuv tehisjärv. Mitteavalik veekogu
 
Veepeegel 0,6 ha, kaldajoon 429 m 

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6401234 57°43'28" N
659319 26°40'27" E

Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond
KKR kood: VEE2135920

Allikad: 
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee