Sooru järv (Piiri paisjärv, Sooru paisjärv)

Sooru järv, ka Piiri paisjärv, Sooru paisjärv

Valgamaal, Tõlliste vallas, Sooru küla lähedal asuv paisjärv. Avalik veekogu

Järve läbib Piiri oja (Piirioja)

Keskpunkti koordinaadid:

  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6414286  57°51'8" N 
625708  26°7'2" E 

Pindala 2 ha, kaldajoone pikkus 838 m, keskmine sügavus 1,6 m, suurim sügavus 1,9 m

Valgala 37 km2. Maht 40 tuh m3.

Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond

Registri kood VEE2082020

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

http://koorkyla.onepagefree.com