Soodla veehoidla

Soodla veehoidla

Harjumaal, Anija valla Pillapalu ja Raudoja külade ning Kuusalu valla Koitjärve küla läheduses asuv paisjärv. Mitteavalik veekogu 
 Järvest voolab läbi Soodla jõgi 
 Kuulub Tallinna linna pinnaveesüsteemi joogiveehaardesse

Veepeegel 261,7 ha, saared (4) 10 ha, pindala kokku 271,7 ha; kaldajoon 26 542 m, keskmine sügavus 3,2 m, suurim sügavus 13 m 
Maht 9 000 000 m3
Valgala 178,2 km2

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6584257 59°23'14" N 
587044 25°31'54" E 

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond 
 Kalgiveeline, rohketoiteline
KKR kood: VEE2002410

Soodla veehoidla. Foto: paadisoit.ee
 
Soodla veehoidla asub Tallinnast 40 km kaugusel. Veehoidla on kunstlikult tekitatud 1970ndate lõpul Soodla jõe ülespaisutamisega. /---/
Vene ajal asus veehoidla ümber Nõukogude armee polügoon ning ala oli tavainimestele suletud. Praegu asub sellel territooriumil Põhja-Kõrvemaa maastikukaitseala. Kaitseala territoorium on olnud läbi aegade hõreda inimasustusega ja mitmekesise loodusmaastikuga piirkond. Nüüdseks on olemas nii jalgsi- kui ka rattamatkarajad.
 
Soodla veehoidla on 9,5 km pikk ja kõige laiemas kohas pea 1,5 km lai, sügavaim koht on 13 m. Veehoidla pindala koos kahe saarega on 272,8 ha. Mootoriga (sh elektrimootoriga) sõit on veehoidlal keelatud. Veekogu on tänu oma kalarikkusele täiesti arvestatav kalapüügikoht. Kirjanduse andmeil („20 Eesti kalakohta II“ 2007) on veehoidlas põhilisteks püügikaladeks ahven, haug ja särg, veel leidub roosärge ja linaskit, vahel saadakse ka karpi. Lisaks elab seal ka rohkelt vähki.
/http://www.neljas.ee/est/?news=996358/

Veehoidlal toimib paadilaenutushttp://www.paadisoit.ee

Särg, ahven, haug, mõningatel andmetel säinas, latikas ja linask. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad: 
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977 
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
http://www.neljas.ee/est/?news=996358