Sinilaugas (Väike Sinijärv, Väike Sindi järv) [Endla järvestik]

Sinilaugas, ka Väike Sinijärv, Väike Sindi järv

Jõgevamaal, Jõgeva vallas, Kärde küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Keskpunkti koordinaadid:

  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6526857  58°51'42" N
628881  26°14'2" E

Pindala 1,6 ha, kaldajoone pikkus 714 m, pikkus 240 m, laius 120 m, suurim sügavus 3,5 m

Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pehme- ja tumedaveeline, rabade huumustoiteline

Registri kood VEE2053000

Endla järvest 1 km idas Kaasikualuses rabas asuv 1,3 ha suurune ja 3,9 m sügavune järv, umbes 76 m merepinnast kõrgemal, on Suur-Endla jäänuk. Taimestikuta umbjärv, mille kaldaid ümbritseb sõõrina turbasammal; põhja katab 2 m paksune turbamudakiht.

Vesi on pruunikaspunane ja võrdlemisi läbipaistev (1,5-2,6 m). Vee õitsemist järves ei esine. Zooplanktonis esineb haruldasi põhjapoolseid vähikesi. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Endla järvestik