Sinijärv (Neeruti Sinijärv)

Sinijärv (Neeruti Sinijärv)

Lääne-Virumaal, Kadrina vallas, Neeruti küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu.
Umbjärv.

Pindala 1,1 ha, kaldajoon 403 m, pikkus 180 m, laius 100 m, suurim sügavus 4,8 m.

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6575698  59°18'7" N 
621868  26°8'22" E 

Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
Pehme- ja tumedaveeline, segatoiteline
KKR kood: VEE2012600

Neeruti Sinijärv asub Sinijärve raba edelaosas, Tagajärvest ligikaudu 0,6 km ida pool. Kirde-edela suunas ovaalse kujuga veekogu, mille absoluutne kõrgus on 98,4 m. Praegu on ta pindala ainult 1,2 ha. Sinijärve sügavus on 4,8 m, sellest vett ainult 3,5 m. Järvest põhja ja ida pool on ulatuslik raba ja rabamännik, lääne ja lõuna pool umbes 100 m laiune rabaõõtsik; sealt edasi algab järsult tõusev oosistik, millest lõuna pool on Mägedi talu. Kogu veepeeglit ümbritseb õõtsikuring, põhja katab turmamudakiht.
Sademetest ja rabaveest toituv umbjärv. Järve vesi on punakaspruuni värvusega, hästi segunev ja soojenev, kuid vähese läbipaistvusega (0,7 m).
Taimeliikide arv oli 1962. a. väike (4 liiki), taimestik vähene. Bakteriplankton on järves rikkalik, nii füto- kui zooplanktonis leidub haruldusi. 
Järv on kaladeta, sest talvine hapnikure¾iim on halb.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee

Vaata lisaks:

Neeruti järved
Hotmedia.ee