Sikuti järv (Sirkuti järv, Metsküla järv, Metsajärv)

Sikuti järv, ka Sirkuti järv, Metsküla järv, Metsajärv

Põlvamaal, Põlva valla Nooritsmetsa küla ja Mooste valla Kaaru küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu
Järvest lähtub Metsküla peakraav

Veepeegel 3,4 ha, kaldajoon 1002 m, pikkus 420 m, laius 100 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6446538 58°7'10" N 
688430 27°11'54" E 

Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Keskmise karedusega, kihistumata; kalgiveeline, rohketoiteline
KKR kood: VEE2111300

Moostest 4,5 km lõuna pool olev 3,5 ha suurune ja vähemalt 3,5 m sügavune piklik järv. Paikneb kõrgekaldalises orus, läänekallas on lage, idakallas kaetud segametsaga, järve otsad on soostunud. Läänekaldal on peoplats, leidub liivaseid supluskohti, esineb suuri kive. Järv on väga mudane (kohati veekihi paksus ainult 2 m). Vanasti on järves leotatud linu.

Praegu on järv ilma läbivooluta. Vesi on määrdunud-rohekaskollase tooniga ja väga vähese läbipaistvusega (0,35 m). Talviti jääb järv ummuksile.

Järves oli 1974. a. vähe taimestikku, liike aga keskmisel hulgal (15). Järves oli palju hobukaane ja veekonni. 

Kalastik koosneb peaaegu üksnes kogrest ja mudamaimust.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Esinevad haug, linask, särg. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977